Διακοπή ρεύματος…Δεν ανάβει ο Η/Υ…

Αν μετά από διακοπή ρεύματος δεν ανάβει ο Η/Υ δεν ειναι αναγκαίο να έχει καεί κάτι. Βγάλτε το καλώδιο ρεύματος και πατήστε μερικές φορές το κουμπί Power ώστε να αποφορτίσει από στατικό ρεύμα. Έπειτα...